Bordspel ‘Logisch? Oncologisch!’

 
 

Initiatiefnemer: ETZ TweeSteden
Implementatie:
september 2018

Beschrijving project

Dit spel is gemaakt door een oncologieverpleegkundige van het ETZ Twee Steden Ziekenhuis in samenwerking met haar oncologieverpleegkundige collega’s en physician assistants (PA) van de afdeling Gastro-Intestinale chirurgie. De patiënt heeft indirect baat bij dit spel doordat het de deskundigheid van verpleegkundigen bevordert.

Dit spel helpt op interactieve wijze de deskundigheid van verpleegkundigen op het gebied van maag-, (endel)darm- en slokdarmkanker te bevorderen. De pittige vragen in het spel dagen deelnemers uit klinisch te redeneren om eigen waarnemingen te koppelen aan medische kennis. Door samen het spel te spelen wordt de kennis van verpleegkundigen op een leuke wijze vergroot. In het spel is het zorgpad rondom de gastro-intestinale oncologische chirurgie patiënt verwerkt. Dit spel is gemaakt om met elkaar in gesprek te zijn en blijven.

Het bordspel en de spelregels kunt u opvragen bij: a.frijters@etz.nl

Resultaat

Collega’s zijn enthousiast over het spel. Ze vinden het een leuke manier om van én met elkaar te leren. Dit spel bevordert de deskundigheid, helpt de verpleegkundige klinisch redeneren en vergroot de kennis van de verpleegkundige op een leuke manier. Hierdoor kunnen zij de patiënten beter helpen.

Invloed op zorgprofessional

Er zijn veel ontwikkelingen in de gezondheidszorg en binnen het verpleegkundig beroep o.a. door de nieuwe functieprofielen verpleegkunde 2020. De nieuwe functieprofielen zijn verwerkt in Can-MEDSrollen. Deze rollen zijn verweven in de vragen in het spel. Het spel kost wel tijd om te spelen en er is een aparte ruimte nodig.

Invloed op zorginstelling

Geïnformeerd personeel maakt deskundig personeel.

Initiatiefnemer

ETZ TweeSteden
Afdeling gastro-intestinale chirurgie
Doctor Deelenlaan 5
5042 AD Tilburg

Contactpersoon project:
Annette Schellekens (oncologieverpleegkundige)
a.frijters@etz.nl

Overige projectleden:
M. van den Bogaard (physician assistant)