De juiste leefstijl leidt tot beter herstel tijdens en na de behandeling van borstkanker

 
 

Initiatiefnemer: Alexander Monro Ziekenhuis
Implementatie:
2016

Beschrijving project

Per jaar krijgen ongeveer 14.000 vrouwen de diagnose borstkanker. ongeveer een kwart daarvan is jonger dan 50 jaar. De behandeling van borstkanker wordt steeds succesvoller en de meeste patienten hebben een goede prognose. Echter zowel de behandeling als de ziekte zijn ingrijpend, beiden hebben een grote impact op zowel fysiek als psychosociaal functioneren en re-integratie op de arbeidsmarkt.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vroegtijdige aanpassing in life- en mindstyle, beter herstel geeft en daardoor een betere kwaliteit van leven op korte en ook op langere termijn. 'Goede nazorg begint bij voorzorg'.

We zijn twee jaar geleden gestart met een project 'voedingsconsulten bij patienten met borstkanker en systeemtherapie'. Doel van het project was met name een inventarisatie of en hoe zinvol het is om leefstijladviezen te geven. Doel op de langere termijn is een lifestylepoli - waarin adviezen gegeven worden tav voeding, lichaamsbeweging en mindstyle - om:

  • kwaliteit van leven te verhogen

  • therapietrouw bij de behandeling van borstkanker tijdens systeemtherapie te vergroten

  • preventie hart- en vaatziekten en osteoporose

  • preventie overgewicht als risicofactor tav het ontwikkelen van een recidief borstkanker

Bij een eerste test onder patiënten die een slokdarm- of pancreasresectie ondergingen en hun mantelzorgers bleek het programma haalbaar. De taken bleken goed uitvoerbaar en de mantelzorgers vonden het niet te zwaar. Patiënten gaven aan veel steun te ondervinden aan de aanwezigheid van hun naaste en bleken meer tevreden over de ziekenhuisopname dan patiënten in een controlegroep. Daarnaast bleken patiënten met mantelzorgers ook vaker mobiliseerden, ademhalingsoefeningen deden, tanden poetsten en cognitieve activiteiten ondernamen dan de controlegroep. Deze resultaten zijn al veelbelovend en als volgende stap wil het AUMC onderzoeken wat de invloed van het programma is op klinische uitkomsten van de patiënt (heropnames en complicaties).

Resultaat

Uit onderzoek naar patiententevredenheid na het voedingsconsult, gaf een groot aantal patienten aan dat ze heel tevreden waren over het consult (7.75) en ruim 83% zou het consult ook adviseren aan andere patienten.

Verbeterde life- en minstyle van vrouwen in het Alexander Monro Ziekenhuis, tijdens systeemtherapie, waardoor betere kwaliteit van leven van patienten die systeemtherapie krijgen en gehad hebben bij de diagnose borstkanker.

Invloed op de zorgprofessional

De consulten worden gedaan door professionals uit het ziekenhuis. De professionals zijn hier ook voor opgeleid en worden blij als ze hun expertise op dit gebied ten goede kunnen laten komen aan de patient.

Een nadeel van het project is dat een groep zorgverleners opgeleid moet worden om lifestyleconsulten / adviezen te kunnen geven. Een ander mogelijk nadeel is dat er nieuwe zorgverleners aangetrokken moeten worden.

Invloed op zorginstelling

Het ziekenhuis biedt op deze manier patienten met borstkanker een unieke service. Hiermee neemt hun kwaliteit van leven toe. ook zal het een positieve indruk teweegbrengen hoe patienten het ziekenhuis ervaren.
Een nadeel is dat het scholing vereist van de zorgverleners die deelnemen aan de nieuwe poli. Nadelen kunnen ook zijn toenemende consultvoering en noodzaak voor extra werkplekken.

Initiatiefnemer

Alexander Monro Ziekenhuis
Professor Bronckhorstlaan 10, gebouw 94
3723MB Bilthoven

Contactpersoon project:
Miranda Ernst (oncologisch chirurg)
mirandaernst@alexandermonro.nl

Overige projectleden:
Alda Bons (verpleegkundige)
Emine Goker (oncoloog)
Judith Plat
Sissi Grosfeld