Eten met smaak bij chemotherapie

 
 

Initiatiefnemer: Dijklander ziekenhuizen
Implementatie:
eind 2018

Beschrijving project

Patiënten die chemotherapie krijgen vaak te maken met het verliezen, veranderen of verminderen van hun smaak. En verliezen daarbij vaak de trek in eten, terwijl goed eten juist zo belangrijk is. In de Dijklander Ziekenhuizen (Hoorn en Purmerend) doet dieetkok, Cees Neefjes, een smaaktest met de patiënt. Hij kijkt daarbij naar het totale smaakprofiel: Gustatie (de vijf basissmaken zoet, zout, zuur, bitter en umami), Trigiminatie (prikkelingen) en Olfactie (geur). Door te onderzoeken welke van de drie aspecten bij de patiënt verminderd zijn, kan hij de smaak bijsturen.

Na de test kunnen patiënten op maat tips krijgen waardoor de smaak geheel of gedeeltelijk terug komen. Hoe eerder de smaak terug is, des te eerder de patiënt beter eet. Patiënten kunnen de adviezen individueel krijgen, maar ook een workshop bij wonen of een interactief diner doen in het restaurant van het ziekenhuis.

Meer informatie over dit project kunt u lezen in:
https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20190217_7396001/eten-met-smaak-in-dijklander-ziekenhuis-hoorn-leert-patienten-weer-genieten?utm_source=google&utm_medium=organic

Resultaat

Patiënten zijn dankbaar dat er oog is voor de problematiek rondom smaakbeleving. Helaas hebben niet alle patiënten baat bij smaak sturing. De patiënten waarbij het wel effect heeft ervaren dit als heel plezierig. Ze genieten meer van hun eten en eten meer en gevarieerder.

Invloed op zorgprofessional

Het project is laagdrempelig en er is snel resultaat te boeken. Daar wordt de zorgprofessional blij van. Met name in de beginfase kost implementatie veel tijd. Met name hoe je de kennis en kunde die er is op een praktische en uitvoerbare werkwijze kan omzetten en in welke vorm je dit wilt aanbieden aan de patiënt. Je hebt daarvoor zorgprofessionals nodig met extra drive en ervaring in smaaksturing.

Invloed op zorginstelling

Om te zorgen dat dit project slaagt moet de zorginstelling investeren in zijn personeel (extra opleiding gastro-engineering, ruimte beschikbaar stellen waar de smaaktest en de workshops kunnen worden gehouden en het personeel extra tijd geven om de test uit te voeren.

Dit project geeft een zeer positieve weerslag op hoe het ziekenhuis ervaren en gezien wordt door patiënten en hun naasten.

Initiatiefnemer

Dijklander ziekenhuizen
Locatie Hoorn en Purmerend (voorheen Westfriesgasthuis en Waterlandziekenhuis)

Contactpersoon project:
Annita van der Meulen (oncologie verpleegkundige)
a.vandermeulen@westfriesgasthuis.nl

Overige projectleden:
Cees Neefjes (dieet kok)
Jenny Beemster (wijk-oncologie verpleegkundige)
Jolanda Gijben (dietiste van "Dieet compleet")