Handmassage door vrijwilligers aan patienten

 
 

Genomineerde 2019

Initiatiefnemer: Het Groene Hart Ziekenhuis
Implementatie: okt 2015

Beschrijving project

Dagelijks bieden vrijwilligers werkzaam in het Groene Hart Ziekenhuis de patiënten van 12 behandelafdelingen een handmassage aan. De massage is ter ontspanning. Ook verpleegkundigen zijn geschoold hierin. De handmassage wordt gedaan met essentiële oliën, dus ook de aromatherapie draagt bij aan de ontspanning. Handmassages zijn breed inzetbaar. Niet alleen de patiënten krijgen de massage, soms wordt die ook gegeven of geleerd aan een geliefde. Ook wijkverpleegkundigen en leden van Pluszorg in de regio rondom het Groene Hart krijgen inmiddels ook les in de handmassage. De massages werden ook gegeven aan burgers tijdens een open dag in het ziekenhuis, aan verpleegkundigen zelf op de dag van de verpleegkunde.


Resultaat

Door de massage, de tijd en de persoonlijke aandacht die vrijwilligers en verpleegkundigen besteden aan patiënten voelen zij zich meer gezien en gehoord. Door onderzoek (gepresenteerd op het Nationaal Palliatief congres in Lunteren) is aangetoond dat de bereikte ontspanning stress verlagend is en soms ook de pijn verminderd. Patiënten voelen zich welkom en verwend, de hele opname wordt beter ervaren. Patiënten waren na de massage minder onrustig en verdroegen hun behandeling beter.

Bij naasten die hun geliefde een handmassage konden geven hielp dit om op een andere manier contact te maken met de zieke en zich minder hulpeloos te voelen. Bij naasten die handmassages gaven aan hun geliefde tijdens de wake, hielp dit later ook weer bij de rouwverwerking.Invloed op zorgprofessional

Tijdens een intern onderzoek werden bijna alleen positieve reacties gehoord. Hulpverleners zien patiënten genieten en rustiger, meer ontspannen worden. Hierdoor vroegen ze minder vaak aandacht. Zorgprofessionals die de techniek leerden gebruikte de handmassage in sommige gevallen om een gesprek op gang te helpen.

De massages worden veelal door vrijwilligers gegeven. Soms worden patiënten toch gestoord tijdens de massage voor verpleegkundige handelingen of onderzoeken.


Invloed op zorginstelling

Het Groene Hart ziekenhuis laat hiermee haar gastvrijheid zien en dat de patiënten gezien, gehoord en gewaardeerd worden.

Initiatiefnemer

Het Groene Hart Ziekenhuis
Bleulandweg 10
2803 HH Gouda

Contactpersoon project:
Ineke Akkerman (Verpleegkundige met aandachtsveld Palliatieve Zorg ziekenhuisbreed)
ineke.akkerman@ghz.nl

Overige projectleden:
Reshma Jagroep (coórdinator vrijwilligerswerk)
Karin van Assen (longgarts)
Arna Hoogerwerff (teamleider)

 
 
Handmassage