Kookproject voor kanker patiënten

 
 

Initiatiefnemer: ziekenhuis Rivierenland Tiel
Implementatie:
eind 2017

Beschrijving project

Patiënten die chemotherapie krijgen vaak te maken met het verliezen, veranderen of verminderen van hun smaak. En verliezen daarbij vaak de trek in eten, terwijl goed eten juist zo belangrijk is.

Het Ziekenhuis Rivierenland in Tiel organiseert workshops voor patiënten met kanker. Hierbij krijgen ze tips van een culinair specialist hoe ze hun eten weer smaakvol kunnen krijgen. Tijdens de workshop is er gelegenheid om eten te proeven. De bijeenkomsten worden 1 a 2 keer per maand georganiseerd in samenwerking met kok Eric Jan Wissink en leerlingen van het RSG Linge College in Tiel. Deelname is gratis en per workshop kunnen ongeveer 5 mensen deelnemen.

Resultaat

Patiënten zijn dankbaar dat er oog is voor de problematiek rondom smaakbeleving. Helaas hebben niet alle patiënten baat bij smaak sturing. De patiënten waarbij het wel effect heeft ervaren dit als heel plezierig. Ze genieten meer van hun eten en eten vaak meer en gevarieerder.

Het kan zijn dat patiënten aan de diëtiste om meer tips vragen.

Invloed op zorgprofessional

Het project is laagdrempelig en er is snel resultaat te boeken. Daar wordt de zorgprofessional blij van.

Het kan voorkomen dat patiënten aan de diëtiste om meer tips vragen.

Invloed op zorginstelling

Omdat bij dit project de workshop gehouden wordt op een school hoeft de zorginstelling geen ruimte beschikbaar te stellen.

Dit project geeft een zeer positieve weerslag op hoe het ziekenhuis ervaren en gezien wordt door patiënten en hun naasten.

Initiatiefnemer

Ziekenhuis Rivierenland Tiel

Contactpersoon project:
Claudia Baardman (secretaresse oncologische dagbehandeling)
claudia.baardamn@zrt.nl

Overige projectleden:
Karin van Galen (dietiste)
Niek Golsteijn (verpleegkundige)