Posts in Personeel
De juiste leefstijl leidt tot beter herstel tijdens en na de behandeling van borstkanker

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat vroegtijdige aanpassing in life- en mindstyle, beter herstel geeft en daardoor een betere kwaliteit van leven op korte en ook op langere termijn. 'Goede nazorg begint bij voorzorg'.

We zijn twee jaar geleden gestart met een project 'voedingsconsulten bij patienten met borstkanker en systeemtherapie'. Doel van het project was met name een inventarisatie of en hoe zinvol het is om leefstijladviezen te geven.

Read More
Mantelzorgproject: betrekken van familieleden bij postoperatieve zorg

In het Amsterdam Universitair Medisch Centrum, locatie AMC, wordt de zorg van oncologische patiënten die een grote buikoperatie hebben ondergaan gedeeld tussen de verpleegkundigen en mantelzorgers.
Deze patiënten hebben hoog-complexe zorg nodig. Na ontslag wordt deze zorg thuis voortgezet door familieleden. Op deze actieve rol zijn de familieleden meestal niet goed voorbereid. Daarom is een programma ontwikkelt om familieleden actief te betrekken bij de zorg al tijdens de ziekenhuis opname.

Read More